Msza Święta w telewizji

Jedną z ważniejszych form wykorzystania mediów audiowizualnych w posłannictwie Kościoła jest transmisja telewizyjna z Mszy Świętej. Kierowana jest przede wszystkim do ... Więcej »

Archiwizacja ceremonii

Systemy audiowizualne doskonale sprawdzają się jako narzędzie archiwizacji. Dzięki trwałemu i wiernemu zapisowi wydarzeń uwieczniają ulotne chwile i ich atmosferę, stwarzając możliwość ... Więcej »

Transmisje na żywo

Upowszechnienie telewizyjnych transmisji na żywo z Mszy Świętych stało się faktem. I chociaż potencjał tej formy przekazu wciąż pozostaje nie w pełni doceniony, to stanowią one ... Więcej »

Korzyści

Nowoczesne media audiowizualne są optymalnym narzędziem, służącym zwiększeniu skuteczności ewangelizacji i katechezy, osiąganej przez ... Więcej »

Nowoczesny Kościół

W czasach dynamicznych zmian w otaczającej nas rzeczywistości współczesny Kościół stoi w obliczu pytania, jak w nowych realiach najlepiej realizować ewangelizację i katechezę ... Więcej »

 

NOWOCZESNY KOŚCIÓŁ

Nowoczesny Kościół

W czasach dynamicznych zmian w otaczającej nas rzeczywistości współczesny Kościół stoi w obliczu pytania, jak w nowych realiach najlepiej realizować ewangelizację i katechezę.

Dziejące się zmiany społeczne i kulturowe, związane ze wzrostem ilości informacji w codziennym życiu, wymuszają przeobrażenia we wszystkich sferach egzystencji, także duchowej. W dobie szumu informacyjnego wyzwaniem stało się uczynienie przekazu skutecznym. Z gąszczu informacji najchętniej wybierane są te podane w formie najlepiej trafiającej do najważniejszych zmysłów ludzi. Warunek ten spełniają materiały telewizyjne, dlatego są najbardziej poszukiwane. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się transmisje na żywo, które pozwalają na przeżywanie wydarzeń i współuczestnictwo w czasie rzeczywistym.
Wiele kościołów na świecie nadaje na żywo własny program tv w internecie. Do tego grona dołączyło niedawno Opactwo Benedyktynów w Tyńcu k/Krakowa. Aktualnie powstaje specjalna strona internetowa, lecz już teraz pod adresem WWW.TYNIEC.TV można oglądać przekaz na żywo z kościoła i słuchać niezwykłych śpiewów mnichów podczas obrzędów liturgicznych. Na tej stronie znajdują się również nagrania z niektórych obrzędów, można też oglądać piękną panoramę z ruchomej kamery SONY umieszczonej na dachu „Domu Gości”.

W odpowiedzi na wymogi obecnych czasów wykorzystanie medium telewizyjnego staje się coraz powszechniejszą praktyką współczesnego Kościoła. Jest ono wyrazem dążenia do dostosowania metod ewangelizacji adekwatnych do oczekiwań dzisiejszego świata. Dzięki temu możliwe staje się między innymi:

  • utrzymanie i dalsze wzmacnianie więzi Kościoła z wiernymi
  • rozszerzenie zasięgu ewangelizacji i katechezy
  • jednoczenie Kościoła oraz umacnianie jego autorytetu w warunkach laicyzacji świata

(więcej…)

Msza Święta w telewizji jako forma umacniania więzi z wiernymi 

Msza Święta w telewizjiJedną z ważniejszych, coraz częściej stosowanych form wykorzystania mediów audiowizualnych w posłannictwie Kościoła jest transmisja telewizyjna z Mszy Świętej. Kierowana jest przede wszystkim do wiernych, którzy z różnych przyczyn losowych nie mogą osobiście uczestniczyć w ceremonii.

(więcej…)

Transmisje na żywo współczesnym narzędziem ewangelizacji 

Upowszechnienie telewizyjnych transmisji na żywo z Mszy Świętych stało się faktem. I chociaż w większości przypadków potencjał tej formy przekazu pozostaje nadal niedostatecznie wykorzystany, to stanowią one wyraz postępu w sposobie komunikacji Kościoła z wiernymi. Wciąż jednak niedoceniane, zarówno jako forma umacniania więzi z wiernymi, jak i narzędzie ewangelizacji, pozostają relacje w czasie rzeczywistym z innych wydarzeń z życia wspólnoty religijnej.

(więcej…)

Archiwizacja wydarzeń z życia Kościoła

Systemy audiowizualne, oprócz głównego zastosowania w przekazie telewizyjnym na żywo, doskonale sprawdzają się jako narzędzie archiwizacji. Dzięki trwałemu i wiernemu zapisowi filmowanych wydarzeń uwieczniają ulotne chwile i ich atmosferę, stwarzając możliwość ich późniejszego nieograniczonego odtwarzania oraz powtórnego przeżywania.

(więcej…)

Korzyści płynące z zastosowania systemu Church LIVE TV 

Wykorzystanie przez Kościół nowoczesnych mediów audiowizualnych jako środka komunikacji z wiernymi stało się wymogiem dzisiejszych czasów. Są one optymalnym narzędziem, służącym zwiększeniu skuteczności ewangelizacji i katechezy (…)

Optymalne wykorzystanie potencjału, jaki stwarzają media telewizyjne w sferze łączności Kościoła ze społeczeństwem umożliwia nowatorski system Church LIVE TV. O jego atrakcyjności świadczą liczne  zalety.

(więcej…)